www.kvinge.biz

Kvinge i Masfjorden

Album

Kjekallen 2008
Kjekallen 2008

Rester av naust, Kjekallen
Rester av naust, Kjekallen

Kjekallen 2008. Botnen
Kjekallen 2008. Botnen

Kjekallen 2008, Botnen
Kjekallen 2008, Botnen

Kjekallen. Rester av busetning.
Kjekallen. Rester av busetning.

Kjekallen. Rester av busetning.
Kjekallen. Rester av busetning.

Kjekallen. Rester av busetning. Bøen.
Kjekallen. Rester av busetning. Bøen.

Kjekallen. Rester av busetning. Brønnen.
Kjekallen. Rester av busetning. Brønnen.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Kjeller.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Kjeller.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Floren.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Floren.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Båser i floren.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Båser i floren.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Naustplass.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Naustplass.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Naustplass.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet. Naustplass.

Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.
Kjekallen. Fraflyttet på 60-tallet.

T E K S T
A L B U M
T E K N I S K